Groei bevolking Caribisch Nederland door immigratie

Op 1 januari 2013 woonden in Caribisch Nederland ruim 23 duizend personen. Sinds 1 januari 2010 is de bevolking van Caribisch Nederland toegenomen met 2,4 duizend. Deze toename kan vrijwel geheel worden toegeschreven aan immigratie.

Bonaire groeit het sterkst

Op 1 januari 2013 woonden in Caribisch Nederland ruim 23 duizend personen, 17,4 duizend op Bonaire, 3,9 duizend op Sint Eustatius en 2 duizend op Saba. Ten opzichte van 1 januari 2010 is de bevolking van Caribisch Nederland toegenomen met 2,4 duizend. In absolute zin was de toename het grootst voor Bonaire, met 1,9 duizend. De bevolking van Sint Eustatius en Saba groeide met respectievelijk ongeveer 300 en 200. Relatief gezien was de groei van de bevolking het sterkst op Saba.

Bevolking op Caribisch Nederland, 1 januari

Bevolking op Caribisch Nederland, 1 januari

Toegenomen immigratie

Zowel in 2011 als 2012 lag de immigratie met respectievelijk 2,2 duizend en 2,3 duizend beduidend hoger dan in 2010. Toen was de immigratie 1,8 duizend. Meer dan een kwart van de immigranten komt uit Nederland en nog eens een kwart uit de Verenigde Staten en Canada. De immigratie uit Zuid- en Midden-Amerika bestaat voor meer dan 60 procent uit Peruanen, Colombianen en personen uit de Dominicaanse Republiek.
Saba is populair onder personen uit de Verenigde Staten en Canada. Dat hangt samen met de vestiging van de Saba University School of Medicine op het eiland. De universiteit heeft een partnerrelatie met Amerikaanse en Canadese ziekenhuizen, waardoor er veel studenten uit Noord-Amerika komen studeren. Bonaire trekt relatief veel  Nederlanders.

Immigratie naar land van herkomst, Caribisch Nederland, 2012

Immigratie naar land van herkomst, Caribisch Nederland, 2012

Nederland populair bij emigranten

Nederland is populair bij emigranten uit Caribisch Nederland. Ook vertrekken er relatief veel emigranten naar een ander eiland van het Caribisch deel van het Koninkrijk. Van de emigranten op Bonaire vertrekt de helft naar Nederland. Emigranten met bestemming onbekend zijn vrijwel allemaal medische studenten die weer teruggaan naar hun geboorteland.

Emigratie naar land van bestemming, Caribisch Nederland, 2012

Emigratie naar land van bestemming, Caribisch Nederland, 2012

Suzanne Loozen en Meredith Daantje-Cecilia

Bron: StatLine, Bevolkingsontwikkeling Caribisch Nederland