The Caribbean Netherlands in figures 2013

Het boek ‘The Caribbean Netherlands in figures’ biedt in een handzaam formaat de belangrijkste cijfers op economisch en sociaal gebied over de Caribisch Nederlandse samenleving (Bonaire, Sint Eustatius en Saba). Het boek, dat jaarlijks verschijnt, bevat verschillende thema’s zoals demografie, prijzen, energie, water en de arbeidsmarkt.

Cover Carribean Netherlands in figures