Zoekresultaten

8439 resultaten voor gemeentebelastingen
8439 resultaten voor gemeentebelastingen

Pagina 3 van 338

De mate van geletterdheid in de gemeente Den Haag

De mate van geletterdheid in de gemeente Den Haag, 2022 ten opzichte van 2016.

Cijfers

Structuurgegevens landbouw gemeente Oost Gelre, 2023

De tabellenset bevat gegevens over de leeftijdsklasse van het bedrijfshoofd (voor het jaar 2023) en informatie over opvolging (voor het jaar 2023) voor de gemeente Lochem.

Cijfers

Wanbetalers zorgverzekering 2022 naar gemeente

De tabel bevat gegevens over wanbetalers Zorgverzekeringswet naar gemeente en verschillende kenmerken waaronder leeftijd, geslacht, herkomstgroepering en uitkering.

Cijfers

Gemeentelijke kosten; jeugdzorg, regio

Kosten van jeugdzorg volgens de Jeugdwet naar soort hulpverlening, per gemeente

Cijfers

Vertekening personenauto’s naar gemeente, 1-1-2022

In dit onderzoeksrapport wordt de verdeling van personenauto’s naar gemeente onderzocht. Hierbij gaat het om de daadwerkelijke standplaats van de auto, niet op basis van de administratieve eigenaar...

Publicaties

Huishoudelijk afval per gemeente per inwoner

Hoeveelheden ingezameld huishoudelijk afval per gemeente naar soort afval.

Cijfers

Gemeentelijke afvalstoffen; hoeveelheden

Hoeveelheden afval die door of in opdracht van de gemeenten worden ingezameld naar provincie, grootteklasse en stedelijkheid

Cijfers

Culturele diversiteit Gemeente Apeldoorn, juli 2023

Culturele diversiteit onder werknemers van Gemeente Apeldoorn, juli 2023

Cijfers

Aantal personen met loonkostensubsidie per gemeente, december 2021-2023

Deze tabel bevat informatie over personen met een loonkostensubsidie per gemeente. Dit zijn personen waaraan een loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet of een forfaitaire...

Cijfers

Kinderopvang(toeslag) naar gemeente, 2022

Maatwerktabellen over 48 gemeenten met gebruik van kinderopvang in 2022, naar wijk, buurt, soort opvang en gegevens van de aanvragers en kinderen.

Cijfers

Armoedemonitor gemeente Den Haag, 2021

Gebruik van minimaregelingen in de gemeente Den Haag uitgesplitst naar achtergrondkenmerken, 2021

Cijfers

Onderwijsachterstanden per gemeente, 2023

Dashboard dat per gemeente de spreiding op risico’s op onderwijsachterstanden in kaart brengt, in tabellen en heatmaps.

Cijfers

Indicatoren jeugd naar gemeente en wijk, 2022

Zes indicatoren over de leefsituatie van kinderen en jongeren in Nederland, per gemeente en wijk voor 2022.

Cijfers

Plausibiliteitsanalyses Risico-indicator Onderwijsachterstanden Basisonderwijs - Gemeenten

Deze publicatie beschrijft en analyseert verschillen in onderwijsachterstandsscores van gemeenten tussen de jaren 2022 en 2023, verschillen in voorlopige en definitieve achterstandsscores en...

Publicaties

Doelgroep Nationaal Isolatieprogramma gemeente Leiden, 2020

Tabellen met cijfers over koopwoningen in de gemeente Leiden die tot de doelgroep van het Nationaal Isolatieprogramma behoren.

Cijfers

VSV’ers gemeente Den Haag, 2011/’12 - 2019/’20

Arbeidskenmerken, arbeidsmarktpositie en terugkeer in het onderwijs van voortijdig schoolverlaters (vsv’ers) gemeente Den Haag voor de periode 2011/’12 tot en met 2019/’20.

Cijfers

Arbeidsmarktsituatie po- en vo-docenten gemeente Den Haag

Arbeidsmarktsituatie van po- en vo-docenten in de gemeente Den Haag een jaar voor en een jaar na peilmoment, oktober 2017 t/m oktober 2021

Cijfers

Huishoudensinkomens gemeente Hoekschewaard, 2021

Aantal huishoudens gemeente Hoekschewaard naar inkomen in relatie tot het sociaal minimum en vermogen naar voornaamste inkomensbron van het huishouden, wijk van het woonadres van het huishouden en...

Cijfers

Culturele diversiteit Gemeente Amsterdam, november 2022

Culturele diversiteit onder werknemers van Gemeente Amsterdam, november 2022.

Cijfers

Personen met hoge zorgkosten, gemeenten 2023

Aantal personen 2020 met hoge zorgkosten in het kader dan de Zorgverzekeringswet. Gemeentelijke indeling 2023.

Cijfers

Koopwoningen naar bouwperiode per gemeente, 1-1-2022

Koopwoningen naar bouwperiode per gemeente op 1-1-2022

Cijfers

Gemeentelijke inkomsten eigen bijdrage Wmo thuis; inkomen, regio

Door gemeenten ontvangen eigen bijdragen voor maatwerkvoorziening uit Wmo Leeftijd, bijdrageplichtig inkomen van de leefeenheid, gemeente

Cijfers

Bruto huishoudensinkomen naar gemeente, 2020

Aantallen huishoudens en bruto inkomen naar gemeente, 2020.

Cijfers

Inkomen per gemeente en wijk, 2020

Gemiddeld persoonlijk inkomen per inwoner en aandeel relatief laag en hoog huishoudensinkomen per gemeente en wijk, 2020

Cijfers

Leerlingen naar gemeenten schooljaar 2023/’24

Deze tabel beschrijft aantallen leerlingen (speciaal) basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs naar woongemeente over schooljaar 2023/’24.

Cijfers