Zoekresultaten

8681 resultaten voor gemeentebelastingen
8681 resultaten voor gemeentebelastingen

Pagina 3 van 348

Laagste stijging opbrengst gemeentelijke heffingen sinds 1987

Uit de begrotingen van de gemeenten blijkt dat de opbrengsten van de gemeentelijke heffingen in 2005 stijgen met 4,9 procent. Dit is de laagste stijging sinds 1987. De totale opbrengst van de...

Artikelen
Artikelen

Groei gemeentebelastingen in 2010 bescheiden in grote gemeenten

De belastingopbrengst in grote gemeenten groeit in 2010 naar verwachting minder hard dan in middelgrote en kleine gemeenten.

Artikelen

Armoedemonitor gemeente Den Haag, 2020

Gebruik van minimaregelingen in de gemeente Den Haag uitgesplitst naar achtergrondkenmerken, 2020

Cijfers

Culturele diversiteit Gemeente Utrecht, oktober 2022

Culturele diversiteit onder werknemers van Gemeente Utrecht, oktober 2022

Cijfers

Bouwvergunningen woonruimten; type, opdrachtgever, eigendom, gemeente

Bouwkosten, woonsector opdrachtgever, eigendom, gemeente

Cijfers

Gemeentelijke benchmark inburgeringsplichtigen, 2018-2022

Gemeentelijke benchmark inburgeringsplichtigen op basis van registergegevens van personen die in de periode 2014-2021 inburgeringsplichtig zijn geworden.

Cijfers

Musea; bedrijfsopbrengsten en -kosten

Aantal musea, bedrijfsopbrengsten en -kosten Directe en indirecte opbrengsten, arbeidskosten, huisvestingskosten

Cijfers

Culturele diversiteit Gemeente Eindhoven, september 2022

Culturele diversiteit onder werknemers van Gemeente Eindhoven, september 2022.

Cijfers

Overheidsfinanciën; kerncijfers

Inkomsten, uitgaven, overheidssaldo en -schuld, overheidsconsumptie van de sector overheid in miljoen euro's en als percentage van BBP.

Cijfers

Wanbetalers zorgverzekering 2021 naar gemeente

De tabel bevat gegevens over wanbetalers Zorgverzekeringswet naar gemeente en verschillende kenmerken waaronder leeftijd, geslacht, migratieachtergrond en uitkeringen.

Cijfers

Verjaardagskalender per gemeente, editie 2022

Op deze pagina staant per gemeente in Nederland het aantal jarigen per dag van het jaar.

Dashboards

Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar gemeente

Landbouwtelling; oppervlakte gewassen, aantal dieren en bijbehorend aantal bedrijven naar gemeente

Cijfers

Voorlopige bevolkingsaantallen per gemeente, 1-1-2023

Deze tabel bevat informatie over leeftijd en gemeente van bewoners van Nederland per 1 januari 2023.

Cijfers

Overheidsuitgaven; transacties en overheidssectoren

Overheidsuitgaven volgens definities nationale rekeningen. Lopende en kapitaaltransacties, institutionele sectoren, kwartalen.

Cijfers

Gemeentelijke kosten; jeugdzorg, regio

Kosten van jeugdzorg volgens de Jeugdwet naar soort hulpverlening, per gemeente

Cijfers

Recht op kinderopvangtoeslag naar gemeente, 2021

Maatwerktabellen over 45 gemeenten met gebruik van en recht op kinderopvang in 2021, naar wijk, buurt, soort opvang en gegevens van de aanvragers en kinderen.

Cijfers

Indicatoren jeugdzorg in natura; gemeenten

Enkele indicatoren over jeugdzorggebruik in natura per gemeente clustering van de gemeenten naar inwonersaantal

Cijfers

Culturele diversiteit Gemeente Helmond, 2021

Culturele diversiteit onder werknemers van Gemeente Helmond, 2021

Cijfers

Functionele specificaties, gemeentelijke heffingen naar regio

Deze tabel is vervallen per 29-03-2010 Deze tabel is vervallen per 29-03-2010

Cijfers

Gemeentelijke heffingen stijgen ruim 4 procent

In 2008 innen gemeenten 4,4 procent meer aan gemeentelijke heffingen dan vorig jaar. Dat is vooral toe te schrijven aan de onroerendezaakbelasting (OZB) en de rioolrechten.

Artikelen

Culturele diversiteit Gemeente Arnhem, juni 2022

Culturele diversiteit onder werknemers van Gemeente Arnhem, juni 2022

Cijfers

Verplaatsingen inwoners gemeente Amersfoort, 2020/2021

Onderzoek naar het verplaatsingsgedrag van inwoners van Nederland en de gemeente Amersfoort van 6 jaar of ouder in de periode 2020/2021. Het verplaatsingsgedrag wordt uitgesplitst naar de...

Cijfers