Personen met hoge zorgkosten, gemeenten 2023

Ten behoeve van integratie uitkeringen aan gemeenten door het Ministerie van BZK wordt het aantal personen met hoge zorgkosten naar de gemeentelijke indeling 2023 afgeleid.

De Zorgverzekeringswet (Zvw) stelt een zorgverzekering (basisverzekering) verplicht voor iedereen die in Nederland woont of werkt.
Het aantal mensen met hoge Zvw zorgkosten wordt gepubliceerd voor personen die een reguliere zorgverzekering hebben in Nederland, met uitzondering van specifieke groepen.

Hoge Zvw zorgkosten betreft totale zorgkosten binnen de basisverzekering meer dan 50.000 euro.

De gebruikte populatie bestaat uit personen die voldoen aan de volgende twee voorwaarden:

  • ze zijn gedurende het betreffende jaar tenminste 1 dag ingeschreven geweest in de Basisregistratie Personen (BRP);
  • ze zijn verzekerd geweest voor de basisverzekering in het kader van de Zorgverzekeringswet.