Onderwijsachterstanden per gemeente, 2023

© Hollandse Hoogte / Erik van 't Woud
Dashboard dat per gemeente de spreiding op risico’s op onderwijsachterstanden in kaart brengt, in tabellen en heatmaps.
Op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is het dashboard ontwikkeld. Vanaf 1 januari 2019 verdeelt OCW de middelen voor het onderwijsachterstandenbeleid op een nieuwe manier. Hiervoor gebruikt OCW een model dat eerder is ontwikkeld door het CBS (meer informatie hierover: zie samenvattend rapport). Met behulp van dit model worden onderwijsscores berekend per peuter (2,5 tot 4 jaar) en basisschoolleerling. Deze worden vervolgens opgeteld tot achterstandsscores per gemeente en drukken de verwachte achterstandsproblematiek uit. Op basis van deze scores verdeelt OCW het onderwijsachterstandenbudget over gemeenten. Het dashboard geeft gemeenten inzicht op welke plekken in hun gemeente het risico op onderwijsachterstanden het grootst is. Dit geeft ze de mogelijkheid om het beschikbare budget zo goed mogelijk in te kunnen zetten.