Doelgroep Nationaal Isolatieprogramma gemeente Leiden, 2020

© ANP / Robin Utrecht
Tabellen met cijfers over koopwoningen in de gemeente Leiden die tot de doelgroep van het Nationaal Isolatieprogramma behoren.

Het doel van het Nationaal Isolatieprogramma (NIP) is om 2,5 miljoen woningen te isoleren in de periode tot en met 2030. Actielijn 1 uit dit programma gaat om de lokale aanpak om samen met gemeenten 750 duizend koopwoningen te isoleren.

Vanaf 2023 wordt binnen deze actielijn een regeling opengesteld, waarbij elke gemeente eigenaar-bewoners die dat nodig hebben, kan ondersteunen bij het isoleren van hun woning. Het aantal woningen waarvoor per gemeente budget beschikbaar wordt gesteld, is gebaseerd op een verdeelsleutel, die betrekking heeft op het aantal slecht geïsoleerde koopwoningen in combinatie met inkomens met een risico op energiearmoede. Voor de gemeente Leiden gaat het op basis van deze verdeelsleutel om budget voor 2 880 woningen. De gemeente wil dit geld graag goed besteden en bij de juiste doelgroepen. Daarom heeft de gemeente het CBS gevraagd om een tabellenset met aanvullende cijfers om preciezer te achter halen welke woningen tot de doelgroep NIP behoren.