Arbeidsmarktsituatie po- en vo-docenten gemeente Den Haag

Leraar geeft huiswerkbegleiding aan een basisschoolleerling uit groep 8
© ANP
Arbeidsmarktsituatie van po- en vo-docenten in de gemeente Den Haag een jaar voor en een jaar na peilmoment, oktober 2017 t/m oktober 2021.

De tabel geeft weer wat de arbeidsmarksituatie van po- en vo-docenten in de gemeente Den Haag was een jaar voordat zij werkzaam zijn als docent in Den Haag en een jaar erna. Er wordt terug- en vooruit gekeken vanuit vier peilmomenten: oktober 2017, oktober 2018, oktober 2019, oktober 2020 en oktober 2021. Op alle peilmomenten wordt een jaar terug en wordt een jaar vooruit gekeken, behalve op peilmoment oktober 2021. Op dat peilmoment wordt alleen een jaar teruggekeken. Dat komt omdat cijfers voor een jaar later nog niet beschikbaar zijn op dit moment.

Bekostigd door: gemeente Den Haag