Indicatoren jeugd naar gemeente en wijk, 2022

Zes indicatoren die de leefsituatie van kinderen en jongeren in Nederland in kaart brengen per gemeente en wijk voor 2022.

In deze tabellenset worden in navolging van eerdere jaren zes indicatoren berekend die, per gemeente en wijk, de leefsituatie van kinderen en jongeren in Nederland in kaart brengen voor 2022. Het gaat hierbij om gegevens over het aandeel kinderen in bijstandshuishoudens en éénoudergezinnen, jeugdwerkloosheid, zuigelingensterfte, jeugdcriminaliteit en, ter referentie, het totale aantal kinderen en jongeren in Nederland in verschillende leeftijdsgroepen.

Zuigelingensterfte wordt vanwege de lage aantallen over 2018 tot en met 2022 gepresenteerd, en alleen naar gemeente.

Opdrachtgever: VNG Realisatie.