Auteur: Jaap Walhout, Lisa van der Storm, Bertina Ransijn

Plausibiliteitsanalyses Risico-indicator Onderwijsachterstanden Basisonderwijs - Gemeenten

2020-2023

Over deze publicatie

Deze publicatie beschrijft en analyseert verschillen in onderwijsachterstandsscores van gemeenten tussen de jaren 2022 en 2023, verschillen in voorlopige en definitieve achterstandsscores en ontwikkelingen in onderwijsscores en de onderliggende omgevingskenmerken van leerlingen over de jaren 2020 tot en met 2023. De voornaamste bevinding is dat achterstandsscores van de meeste gemeenten tussen de jaren 2022 en 2023 weinig fluctueerden en dat fluctuaties die zich voordoen plausibel zijn.