Armoedemonitor gemeente Den Haag, 2021

Gebruik van minimaregelingen in de gemeente Den Haag uitgesplitst naar achtergrondkenmerken, 2021

De gemeente Den Haag wil hun minimabeleid monitoren. Dit bestaat onder andere uit het beschikbaar stellen van inkomensondersteunende regelingen. Inwoners met een inkomen onder een bepaalde inkomensgrens kunnen hier gebruik van maken. Interessant is wat de samenstelling is van de minimahuishoudens in de gemeente en het gebruik van gemeentelijke regelingen door deze minimahuishoudens.

Het CBS beschikt over inkomensgegevens waarmee de doelgroep minimahuishoudens volledig in beeld gebracht kan worden. Een gemeente kan dit over het algemeen niet zelf omdat zij geen beschikking heeft over deze gegevens. Het CBS is daarom gevraagd de gegevens over het gebruik van gemeentelijke regelingen in 2021 te koppelen aan de inkomensgegevens van dat jaar. De voorliggende tabellenset is het resultaat hiervan.