Vertekening personenauto’s naar gemeente, 1-1-2022

Onderzoek naar de selectiviteit in de regioverdeling

Over deze publicatie

In dit onderzoeksrapport wordt de verdeling van personenauto’s naar gemeente onderzocht. Hierbij gaat het om de daadwerkelijke standplaats van de auto, niet op basis van de administratieve eigenaar van het voertuig, maar op basis van de bestuurder van de auto (eindgebruiker).

In opdracht van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert het CBS een onderzoek uit waarbij de verdeling van (elektrische) auto’s over Nederland op provincieniveau wordt vastgesteld. Op basis van verschillende databronnen die met elkaar worden gekoppeld wordt zo goed mogelijk de (geanonimiseerde) eindgebruiker en daarmee de standplaats van de auto (leaseauto, zakelijke auto) bepaald. Daar waar het bepalen van de eindgebruiker (nog) niet mogelijk is, worden de desbetreffende auto’s volgens verdeelsleutels over Nederland verdeeld op provincieniveau; voor deze groep zijn geen gemeentecijfers beschikbaar.

Vanwege gebleken behoefte aan cijfers over het aantal (elektrische) auto’s per gemeente wordt, voor de groep personenauto’s waarvan de eindgebruiker bekend is, de verdeling op gemeenteniveau gepubliceerd in dit rapport. Voor de andere groep auto’s, die via verdeelsleutels over de Nederlandse provincies verdeeld wordt, is de gemeente niet bekend. In dit rapport wordt aan de hand van een aantal kenmerken onderzocht in hoeverre er sprake is van selectiviteit bij de groep voertuigen waarvan de eindgebruiker bekend is, zodat gebruikers van deze cijfers hier rekening mee kunnen houden.