Zoekresultaten

8439 resultaten voor gemeentebelastingen
8439 resultaten voor gemeentebelastingen

Pagina 2 van 338

Zaai-uien, poot-en plantuien (incl. sjalotten), naar gemeente, 2023

Aantal bedrijven met zaai-uien, poot-en plantuien (incl. sjalotten) en areaal per gemeente voor het jaar 2023.

Cijfers

Vroeg eropaf-aanpak binnen de gemeente Amsterdam

Onderzoek naar succesfactoren in de aanpak van vroegsignalering in de gemeente Amsterdam.

Cijfers

Verhuisbewegingen van Schagen naar een top 8-gemeente, 2021

Verhuisbewegingen van Schagen naar Hollands Kroon, Alkmaar, Den Helder, Dijk en Waard, Amsterdam, Bergen (NH.), Hoorn of Medemblik in het jaar 2021

Cijfers

Bouwvergunningen woonruimten; type, opdrachtgever, eigendom, gemeente

Bouwkosten, woonsector opdrachtgever, eigendom, gemeente

Cijfers

Culturele Diversiteit Gemeente Utrecht, oktober 2023

Culturele Diversiteit onder werknemers van Gemeente Utrecht, oktober 2023

Cijfers

Energiearmoede voor gemeenten, 2021

In 2021 hadden ruim 450 duizend huishoudens in Nederland te maken met energiearmoede. Daarom hebben gemeenten middelen van Het Rijk gekregen om huishoudens met energiearmoede te helpen.

Cijfers

CBS en gemeente Den Haag verrichten onderzoek naar laaggeletterdheid

Laaggeletterdheid is een veel voorkomend probleem in ons land bij ongeveer 2,5 miljoen mensen.

Artikelen

Trajecten jeugdzorg in natura; regio (gemeente), op peildatum

Aantal jeugdzorgtrajecten naar vorm van jeugdzorg in natura naar de verantwoordelijke gemeente

Cijfers

Armoedemonitor Gemeente Tilburg, 2022

Minimahuishoudens met een (langdurig) laag inkomen in de gemeente Tilburg, gebruik gemeentelijke regelingen.

Cijfers

Barometer Culturele Diversiteit Gemeente Groningen, 2022

Culturele Diversiteit onder werknemers van Gemeente Groningen, 2022

Cijfers

Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar gemeente

Landbouwtelling; oppervlakte gewassen, aantal dieren en bijbehorend aantal bedrijven naar gemeente

Cijfers

Vestigingen van bedrijven; bedrijfstak, gemeente

Vestigingen van bedrijven naar bedrijfstakken/branches (SBI 2008) en gemeente.

Cijfers

Gemeentelijke uitgaven Wmo-maatwerkvoorzieningen; type voorziening, regio

Begrote/gerealiseerde gemeentelijke uitgaven voor maatwerkvoorzieningen in het kader van de Wmo naar type maatwerkvoorziening, regionaal

Cijfers

Gemeentelijke benchmark statushouders en inburgeringsplichtigen, 2018-2022

Gemeentelijke benchmark inburgeringsplichtigen op basis van registergegevens van personen die in de periode 2014-2022 inburgeringsplichtig zijn geworden volgens de Wet Inburgering 2013 (Wi2013). Ook...

Cijfers

Recht op kinderopvangtoeslag naar gemeente, 2022

Maatwerktabellen over 48 gemeenten met gebruik van en recht op kinderopvang in 2022, naar wijk, buurt, soort opvang en gegevens van de aanvragers en kinderen.

Cijfers

Inkomensverdeling naar gemeente, 2015 tot en met 2022

Aantal en aandeel particuliere huishoudens exclusief studentenhuishoudens in het 2e, 3e en 4e deciel van de landelijke verdeling van het gestandaardiseerd besteedbaar huishoudensinkomen van...

Cijfers

Bevolkingskernen per gemeente 1-1-2021

Geometrieën van bevolkingskernen (1-1-2021) per gemeente en data van het aantal woningen per type woning. Data gaat alleen over woningen van bouwjaar 1910 t/m 1991 met een woonfunctie en niet in...

Cijfers

Culturele diversiteit Gemeente Eindhoven, september 2023

Culturele diversiteit onder werknemers van Gemeente Eindhoven, september 2023

Cijfers

Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt gemeente Utrecht, 2021

Aantal (personen in) particuliere huishoudens ten opzichte van het sociaal minimum en de lage inkomensgrens, naar samenstelling huishouden, leeftijdsklasse, voornaamste inkomensbron,...

Cijfers

Omzetontwikkeling bedrijven in gemeente Amsterdam, 2019-2023

Omzetontwikkeling van de branches detailhandel, horeca (excl. hotels) en overig in de gemeente Amsterdam, 2019-2023

Cijfers

Voorlopige bevolkingsaantallen per gemeente

Deze tabel bevat informatie over leeftijd en gemeente van bewoners van Nederland per 1 januari 2024.

Cijfers

Arbeidsdeelname; gemeenten

Nettoarbeidsparticipatie Geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, gemeenten

Cijfers

Culturele diversiteit Gemeente Dordrecht, 2022

Culturele diversiteit onder werknemers van Gemeente Dordrecht, 2022.

Cijfers

Culturele diversiteit Gemeente Arnhem, juni 2023

Culturele diversiteit onder werknemers van Gemeente Arnhem, juni 2023.

Cijfers

Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt gemeente Utrecht, 2022

Aantal (personen in) particuliere huishoudens ten opzichte van het sociaal minimum en de lage inkomensgrens, naar samenstelling huishouden, leeftijdsklasse, voornaamste inkomensbron,...

Cijfers