Woo-verzoek inzake mobiele netwerkdata en COVID-19 epidemie

Op 18 januari 2022 is een verzoek ingediend bij het CBS in het kader van de Wet Openbaarheid Bestuur. Het verzoek gaat voornamelijk over het contact en/of samenwerking tussen CBS en verschillende partijen over o.a. mobiele netwerkdata en COVID-19 epidemie. Het CBS heeft hiertoe de betreffende documenten verzameld en op 14 november 2022 aan de verzoeker gestuurd.

De Wet open overheid (Woo) is sinds 1 mei 2022 in werking getreden en vervangt de Wet openbaar van bestuur (Wob). Er is geen sprake van overgangsrecht en hierdoor is op verzoeken van voor en na 1 mei 2022 de Woo van toepassing.

Naar aanleiding van dit besluit heeft de verzoeker op 20 december 2022 een bezwaarschrift ingediend. Het CBS heeft op 28 februari 2023 daarop een besluit genomen.

In het licht van de Woo zijn de stukken die naar verzoeker zijn gestuurd openbaar beschikbaar.