Deel van het pand van het CBS in Leidschenveen, met zicht op de werkruimtes van de directie Communicatie en Nieuws

Kwaliteit

Kwaliteitsverklaring

CBS heeft als missie het publiceren van betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die inspeelt op de behoefte van de samenleving. Deze missie vereist dat de kwaliteit van de statistische informatie gegarandeerd is. CBS heeft daartoe een systeem van kwaliteitsmanagement ingericht, dat gebaseerd is op de internationale standaard ISO 9001:2015. CBS wil daarmee op dit terrein tot de best presterende statistiekbureaus blijven horen. De CBS Kwaliteitsverklaring beschrijft hoe aan bovengenoemde normen wordt voldaan.

Praktijkcode voor de Europese statistieken - Peer review 2022

Gedurende de week van maandag 4 tot en met vrijdag 8 juli zal CBS voor de derde keer onderwerp zijn van een peer review vanuit het Europees Statistisch Systeem (ESS). Aan de hand van interviews wordt onderzocht in hoeverre Nederland voldoet aan de principes en indicatoren van de Praktijkcode voor Europese statistiek.

De Praktijkcode voor de Europese Statistieken is een zelfregulerend instrument voor kwaliteitsborging en van toepassing op de productie van officiële statistieken binnen het Europees Statistisch Systeem. Bewaking van de naleving van de Code geschiedt door een systeem van collegiale toetsing, bestaande uit een self-assessment, peer reviews en jaarlijkse voortgangsrapportages.

De peer reviews worden eens in de vijf jaar uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het Europees Statistisch Systeem door teams van senior experts uit de wetenschappelijke en/of statistische wereld. Niet alleen het CBS wordt geïnterviewd, maar ook worden de belangrijkste gebruikers (ministeries, planbureaus, universiteiten, media e.d.), voornaamste respondenten/data leveranciers en universiteiten uitgenodigd om deel te nemen aan de peer review. Deze keer zal de inhoudelijke focus liggen op innovatief vermogen en toegang tot private databronnen.

Het peer review team stelt een rapport op met aanbevelingen. Deze aanbevelingen moeten de statistische instanties helpen bij de verdere verbetering en ontwikkeling van hun statistische systemen.
Het statistiekbureau moet verbeteracties formuleren en zij vormen de basis voor de jaarlijkse voortgangsrapportage aan Eurostat.

Vragen over de Peer review? Neem dan contact op via CSB-Internationaal@cbs.nl
Meer informatie over de peer review van het Europees Statistisch Systeem? Kijk dan op de website van Eurostat.
Informatie over de Peer review 2015 is te raadplegen via deze link.

Schematische weergave van bovenstaande tekst