Bedrijfsvoering

Hieronder zijn per jaar de tarieven per schaalniveau en enige bijzonderheden over de bedrijfsvoering weergegeven. Daarnaast maakt het CBS bestuurskosten van zijn directieleden sinds 2013 openbaar. Bestuurskosten zijn kosten die directieleden maken om hun werk voor het CBS te verrichten.

Bedrijfsvoering

 1. Bedrijfsvoering 2024
 2. Bedrijfsvoering 2023
 3. Bedrijfsvoering 2022
 4. Bedrijfsvoering 2021
 5. Bedrijfsvoering 2020
 6. Bedrijfsvoering 2019
 7. Bedrijfsvoering 2018
 8. Bedrijfsvoering 2017
 9. Bedrijfsvoering 2016
 10. Bedrijfsvoering 2015
 11. Bedrijfsvoering 2014
 12. Bedrijfsvoering 2013
 13. Bedrijfsvoering 2012
 14. Bedrijfsvoering 2011
 15. Stand van zaken bezuinigingen bij CBS
 16. Audit onderwijsachterstanden 2019
 17. Declaratie- en faciliteitenregeling voor DG, pDG en Hoofddirecteuren