Bedrijfsvoering

Hieronder zijn per jaar de tarieven per schaalniveau en enige bijzonderheden over de bedrijfsvoering weergegeven. Daarnaast maakt het CBS bestuurskosten van zijn directieleden sinds 2013 openbaar. Bestuurskosten zijn kosten die directieleden maken om hun werk voor het CBS te verrichten.

Bedrijfsvoering