Internationale samenwerking

Internationaal

CBS werkt samen met verschillende organisaties, zoals statistische bureaus in andere landen.

Internationaal vergelijkbaar

Samenwerking tussen statistische bureaus is nodig, omdat er steeds meer behoefte is aan statistieken die internationaal met elkaar vergeleken kunnen worden. Dit vereist intensieve afstemming en samenwerking.

Efficiency

Door het bundelen van denkkracht en het uitwisselen van best practices ontstaan er mogelijkheden tot efficiency.

Innovatie

Bij innovatie, onderzoek en ontwikkeling zoekt CBS de samenwerking met de internationale statistische gemeenschap. CBS wisselt kennis uit over nieuwe werkwijzen, bijvoorbeeld over het gebruik van big data of slimme statistische methoden.

Internationale samenwerkingspartners

CBS werkt o.a. samen met:

  • Eurostat, het bureau voor de statistiek van de Europese Unie. CBS verzamelt in Nederland statistische informatie voor Eurostat. Ook beantwoordt CBS vragen over de statistieken die Eurostat publiceert. Neem hiervoor contact op met infoservice
  • Buiten Europa neemt CBS deel aan diverse fora. Bijvoorbeeld de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de Verenigde Naties (VN).
  • Statistische bureaus in andere landen.