Internationale samenwerking
© ANP

Internationaal

CBS werkt samen met verschillende organisaties, zoals statistische bureaus in andere landen.

Internationaal vergelijkbaar

Samenwerking tussen statistische bureaus is nodig, omdat er steeds meer behoefte is aan statistieken die internationaal met elkaar vergeleken kunnen worden. Dit vereist intensieve afstemming en samenwerking.

Efficiency

Door het bundelen van denkkracht en het uitwisselen van best practices ontstaan er mogelijkheden tot efficiency.

Innovatie

Bij innovatie, onderzoek en ontwikkeling zoekt CBS de samenwerking met de internationale statistische gemeenschap. CBS wisselt kennis uit over nieuwe werkwijzen, bijvoorbeeld over het gebruik van big data of slimme statistische methoden.

Internationale samenwerkingspartners

Het CBS neemt deel aan diverse fora. Bijvoorbeeld de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de Verenigde Naties (VN).

Daarnaast werkt het CBS samen met statistische bureaus in andere landen.