Overzicht WOO-aanvragen en WOO-besluiten

getekende archiefmappen
© CBS / Nikki van Toorn

In het kader van de Wet open overheid vindt u ook een overzicht van beschikbare convenanten op onze website.

WOO-verzoeken

 1. Woo-verzoek inzake Landbouwtellingen
 2. Woo-verzoek inzake mobiele netwerkdata en COVID-19 epidemie
 3. Woo-verzoek inzake onderzoek kinderopvangtoeslagenaffaire
 4. WOB-verzoeken
 5. Woo-verzoek inzake Jaarstatistiek Detailhandel en raad van advies
 6. Woo-verzoeken wijk- en buurtindeling (WBI) gemeente Nijmegen
 7. Woo-verzoek van de Stichting Biomedische Rekenkamer inzake doodsoorzaken
 8. Woo-verzoek Stichting Biomedische Rekenkamer inzake doodsoorzaken
 9. Memo aan stakeholders financiering niet verplichte statistieken van 1-4-'16
 10. Woo-verzoek inzake overzicht leegstand
 11. Woo-verzoek inzake de Pilot mobiele telefoondata
 12. WOO-stukken rapportages van diverse mineralen- en ammoniakemissies
 13. Woo-verzoek inzake Erratum woonoppervlakte 2017
 14. Woo-verzoeken inzake de UHT-lijst
 15. Woo-verzoek de hantering van het begrip ‘hoofdbewoner’