getekende archiefmappen
© CBS / Nikki van Toorn

Overzicht WOO-aanvragen en WOO-besluiten

In het kader van de Wet open overheid vindt u ook een overzicht van beschikbare convenanten op onze website.

WOO-verzoeken

 1. Woo-verzoek inzake Jaarstatistiek Detailhandel en raad van advies
 2. Woo-verzoeken wijk- en buurtindeling (WBI) gemeente Nijmegen
 3. Woo-verzoek van de Stichting Biomedische Rekenkamer inzake doodsoorzaken
 4. Woo-verzoek Stichting Biomedische Rekenkamer inzake doodsoorzaken
 5. Memo aan stakeholders financiering niet verplichte statistieken van 1-4-'16
 6. Woo-verzoek inzake overzicht leegstand
 7. Woo-verzoek inzake de Pilot mobiele telefoondata
 8. Woo-verzoeken inzake de UHT-lijst
 9. Woo-verzoek inzake onderzoek kinderopvangtoeslagenaffaire
 10. Woo-verzoek de hantering van het begrip ‘hoofdbewoner’
 11. WOO-stukken rapportages van diverse mineralen- en ammoniakemissies
 12. Woo-verzoek inzake mobiele netwerkdata en COVID-19 epidemie
 13. Woo-verzoek inzake Erratum woonoppervlakte 2017
 14. WOB-verzoeken