Convenanten

Deze Wet open overheid (Woo) verplicht overheidsorganisaties en zelfstandige bestuursorganen (zbo) zoals het CBS om zo veel mogelijk bestuurlijke informatie actief openbaar te maken.

Op deze pagina vindt u binnenkort een actueel overzicht van beschikbare convenanten.