getekende archiefmappen

Overzicht WOO-aanvragen en WOO-besluiten

In het kader van de Wet open overheid vindt u ook een overzicht van beschikbare convenanten op onze website.

WOO-verzoeken

  1. Woo-verzoek inzake Erratum woonoppervlakte 2017
  2. WOO-stukken rapportages van diverse mineralen- en ammoniakemissies
  3. Woo-verzoek inzake mobiele netwerkdata en COVID-19 epidemie
  4. WOB-verzoeken