Organisatie

Centraal bureau voor de Statistiek

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakt het mogelijk dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Missie

CBS heeft als taak het publiceren van betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die inspeelt op de behoefte van de samenleving. Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken.

Werkterrein

De informatie die CBS publiceert, gaat over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

CBS en de wet

De wettelijke grondslag voor CBS is de Wet op het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Daarnaast zijn er wettelijke regelingen en besluiten voor het aanleveren van gegevens:

Wat er allemaal wel en niet mag met uw persoonsgegevens staat in de Wet bescherming persoonsgegevens
Daarnaast heeft CBS een eigen gedragscode (pdf).

Zelfstandig Bestuursorgaan

CBS is sinds 3 januari 2004 een Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO). Dit betekent dat CBS overheidstaken uitvoert, maar niet direct onder het gezag van een ministerie valt. De minister van Economische Zaken is politiek verantwoordelijk voor wetgeving, budget en de voorwaarden. De kosten van CBS worden betaald uit de rijksbegroting.

Centrale Commissie voor de Statistiek (CCS)

De Centrale Commissie voor de Statistiek (CCS) is een zelfstandig bestuursorgaan zonder rechtspersoonlijkheid dat krachtens de Wet op het Centraal bureau voor de statistiek van 2003 (Staatsblad 516) een aantal taken heeft gekregen in verband met het CBS en de statistische informatievoorziening van het rijk.

Organisatie

Bekijk het organogram (pdf)

Jaarverslagen en jaarplannen

Geschiedenis

CBS is opgericht op 9 januari 1899.

Aan het eind van de 19de eeuw nam de vraag naar statistische informatie steeds meer toe. De Nederlandse overheid wilde meer sturing geven aan de samenleving. Door de toenemende industrialisatie waren namelijk allerlei sociale misstanden ontstaan. Cijfers moesten zorgen voor de solide basis voor beleid. Verschillende departementen hielden wel enkele statistieken bij, maar van eenheid, volledigheid en nauwkeurigheid was geen sprake. Daarom besloot de regering om het Centraal Bureau voor de Statistiek op te richten, met als taak het verzamelen, bewerken en publiceren van statistieken.

Sinds die tijd is CBS uitgegroeid tot een moderne, innovatieve organisatie, die actief inspeelt op behoeften van de samenleving. Het deelt zijn informatie met andere overheden, politiek, wetenschap, media en het bedrijfsleven.

Wilt u meer lezen over de historie van CBS? Bij het 100-jarig bestaan zijn twee boeken over de geschiedenis van CBS verschenen: