Woo-verzoek inzake Jaarstatistiek Detailhandel en raad van advies

Op 8 juli 2023 is een verzoek ingediend bij het CBS in het kader van de Wet open overheid (Woo). Het verzoek gaat over informatie die betrekking heeft op de totstandkoming van de Jaarstatistiek Detailhandel 2022. Het gaat daarbij met name om de vraag waarom het CBS de opgevraagde informatie niet uit andere bronnen haalt.

Tevens wil verzoeker informatie hebben over het orgaan dat het CBS controleert op de naleving van de CBS-wet.

Het CBS heeft op 27 juli 2023 een besluit op dit Woo-verzoek genomen.

Het CBS heeft het Woo-verzoek geweigerd, omdat het enige beschikbare document dat binnen de scope van het verzoek valt, is opgesteld voor intern gebruik. In het Woo-besluit heeft het CBS verzoeker uitgelegd hoe de vragenlijst tot stand komt en waarom er niet altijd gebruik gemaakt kan worden gemaakt van bronnen van bijvoorbeeld de Belastingdienst. Ook het tweede deel van het Woo-verzoek is geweigerd, omdat de raad van advies geen toezicht houdt op de naleving door het CBS van de CBS-wet en er dus geen stukken beschikbaar zijn.