Woo-verzoek van de Stichting Biomedische Rekenkamer inzake doodsoorzaken

Op 6 februari 2023 is door de Stichting Biomedische Rekenkamer een verzoek ingediend bij het CBS in het kader van de Wet open overheid (Woo). Het verzoek gaat over het automatisch verwerken van de doodsoorzaken door het CBS met behulp van een zogenaamde “dictionary tabel”.

Per brief van 23 februari 2023 heeft het CBS hierop gereageerd.

Aangezien er een deel van de door de verzoeker gevraagde documenten reeds openbaar zijn, zijn er geen stukken verstrekt. Tevens was verzoeker in de veronderstelling dat de gevraagde “dictionary tabel” gebruikt is voor het automatisch verwerken van de COVID-19 doodsoorzaken. Dat is niet zo en daarom valt dit gevraagde buiten de scope van het Woo-verzoek.