Woo-verzoeken wijk- en buurtindeling (WBI) gemeente Nijmegen

Op 16 juni 2022 is een verzoek ingediend bij het CBS in het kader van de Wet open overheid (Woo). Het verzoek gaat over de door het CBS gepubliceerde wijk- en buurtindeling van de gemeente Nijmegen.

Het CBS heeft hiertoe de betreffende documenten verzameld en op 2 november 2022 aan de verzoeker gestuurd. De verzoeker was van mening dat niet aan zijn verzoek was voldaan en heeft op 14 november 2022 tegen het besluit van het CBS bezwaar gemaakt. Het CBS heeft op 10 januari 2023 een besluit op bezwaar genomen en een aanvullend stuk openbaar gemaakt.

Verzoeker heeft tevens op 14 november 2022 een nieuw Woo-verzoek ingediend aangaande hetzelfde onderwerp. Het CBS heeft daarop besloten op 19 december 2022 en geconcludeerd dat er geen aanvullende stukken openbaar gemaakt hoefden te worden.