Woo-verzoek inzake overzicht leegstand

Op 6 december 2022 is een verzoek ingediend bij het CBS in het kader van de Wet open overheid (Woo). Het verzoek gaat over de volgens verzoeker door het CBS bijgehouden lijst van panden/adressen in Nederland die leeg staan.

Het CBS heeft het Woo-verzoek geweigerd vanwege de statistische geheimhouding die het CBS in acht moet nemen en heeft daarom geen stukken openbaar gemaakt.