Memo aan stakeholders financiering niet verplichte statistieken van 1-4-'16

Op 24 maart 2023 is een verzoek ingediend bij het CBS in het kader van de Wet open overheid (Woo). Verzoeker wilde een kopie van het memo dat het CBS op 1 april 2016 aan zijn stakeholders heeft verstuurd in het kader van de niet- verplichte statistieken.

Het CBS heeft hiertoe het betreffende document verzameld en op 11 april 2023 aan de verzoeker gestuurd. Het betreffende document is beschikbaar via deze pagina.