Woo-verzoek inzake de Pilot mobiele telefoondata

Op 15 mei 2023 is een verzoek ingediend bij het CBS in het kader van de Wet open overheid (Woo). Het verzoek gaat over informatie met betrekking tot de Pilot mobiele telefoondata, uitgevoerd door het CBS en T-Mobile. 

Het CBS heeft hiertoe de betreffende documenten verzameld en op 14 augustus 2023 aan de verzoeker gestuurd.

In het licht van de Woo zijn de stuken die naar verzoeker zijn gestuurd openbaar beschikbaar