Woo-verzoeken inzake de UHT-lijst

Op 23 februari 2023 is een verzoek ingediend bij het CBS in het kader van de Wet open overheid (Woo). Het verzoek heeft relatie met het door het CBS uitgevoerde onderzoek naar kinderbeschermingsmaatregelen bij kinderen van gedupeerden van de toeslagenaffaire, meer specifiek inzake de “UHT lijst” en hoe deze in het bezit van het CBS is gekomen.

Het CBS heeft hiertoe de betreffende documenten verzameld en op 9 mei 2023 aan de verzoeker gestuurd.

In het licht van de Woo zijn de stukken die naar verzoeker zijn gestuurd openbaar beschikbaar en op te vragen via deze link..