WOO-stukken rapportages van diverse mineralen- en ammoniakemissies

Op 1 februari 2022 is een verzoek ingediend bij het CBS in het kader van de Wet openbaarheid bestuur (nu: Wet open overheid) met betrekking tot rapportages van diverse mineralen en ammoniak emissie in Nederland. Het betreft de periode 2014 tot en met 1 februari 2022. Het CBS heeft hiertoe de betreffende documenten verzameld en op 6 oktober 2022 aan de verzoeker gestuurd. In het licht van de Wet open overheid zijn deze stukken daarmee openbaar beschikbaar. De betreffende documenten zijn zo snel als mogelijk via deze pagina beschikbaar gesteld.