Woo-verzoek inzake datalekken CBS

Op 31 maart 2024 is een verzoek ingediend bij het CBS in het kader van de Wet open overheid over datalekken en datalekmeldingen bij het CBS. Het betreft de periode 1 januari 2020 t/m 31 december 2021. Het CBS heeft hiertoe de betreffende documenten verzameld en op 13 juni 2024 aan de verzoeker gestuurd. In het licht van de Wet open overheid zijn deze stukken daarmee openbaar beschikbaar.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de persdienst van het CBS.