Woo-verzoek inzake Erratum woonoppervlakte 2017

Op 3 november 2022 is een verzoek ingediend bij het CBS in het kader van de Wet open overheid (Woo). Het verzoek gaat over het door het CBS op haar website geplaatste Erratum woonoppervlakte 2017.

Het CBS heeft hiertoe de betreffende documenten verzameld en op 9 december 2022 aan de verzoeker gestuurd.

In het licht van de Woo zijn de stukken die naar verzoeker zijn gestuurd openbaar beschikbaar en op te vragen via deze link.