Opdrachtgevers VM

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het CBS zijn opdrachtgevers van de VM.

Het CBS houdt zich vooral bezig met de volgende zaken:

  • Coördinatie, ondersteuning en voortgangsbewaking van het veldwerk (in nauwe samenwerking met I&O Research)
  • Onderhoud en bewaken van het instrument VM (vragenlijst, methodologie en handboek)
  • Steekproeftrekking
  • Afstemming werkzaamheden met I&O Research en de deelnemers
  • Verzorging van de communicatie met de deelnemers
  • Beheer van de online databank
  • Verwerking, controle en weging van alle onderzoeksdata
  • Plausibiliteitscontrole en analyse
  • Publicatie van resultaten van elk onderzoeksjaar. In het jaar volgend op het onderzoeksjaar komen de volgende publicaties uit: publicatie 'Veiligheidsmonitor', artikelen, persberichten, presentaties
  • Onderhoud van de website