Arbeidsmarktprofiel van zorg en welzijn

Referenties

AZW (2018), AZW actueel 2018: Actuele ontwikkelingen Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn 

CBS (2017), Verschillen in ziekteverzuim tussen bedrijfstakken, Sociaaleconomische trends.

CBS (2019), Groei werknemersbanen in zorg en welzijn bovengemiddeld, nieuwsbericht.

CBS (2019), Er komen meer werknemers in de zorg dan er weggaan, nieuwsbericht.

CBS (2019), Meerderheid werknemers zorg meldt toename werkdruk, nieuwsbericht.

CBS (2019), Aantal verpleegkundigen toegenomen, nieuwsbericht.

CBS (2020), De Nederlandse economie in 2019  

CBS (2020), Ziekteverzuim eerste kwartaal hoogste in 17 jaar, nieuwsbericht.

CBS, Dossier AZW 

CBS, Dashboard AZW 

CBS, StatLine AZW  

CBS, Dashboard Welvaart in coronatijd

RIVM (2018), Synthese: de zorg verandert 

TNO en bureau HHM (2019), Arbeidsmarktproblematiek in de sector zorg en welzijn 

UWV (2019), Arbeidsmarktprognoses 2019-2020