Auteur: Rianne Kloosterman, Math Akkermans, Maartje Tummers-van der Aa, Marleen Wingen, Carin Reep
Welzijn en stress bij jongeren in coronatijd

Bijlage B. Meer cijfers

Het complete achterliggende cijfermateriaal dat behoort bij de in deze publicatie gepresenteerde uitkomsten uit het onderzoek Belevingen 2021 is inclusief 95% betrouwbaarheidsmarges (boven- en ondergrens) opgenomen in verschillende Maatwerktabellen  die aan deze publicatie zijn toegevoegd.