Zoekresultaten

146 resultaten voor keyword:jongeren
146 resultaten voor keyword:jongeren

Pagina 1 van 6

Aantal jongeren per expertisecentrumregio jeugd, 2021

De tabel toont het aantal jongeren van 0 t/m 22 jaar in de acht expertisecentrumregio’s voor complexe jeugdhulp in 2021.

Cijfers

Autorijbewijsbezit jongeren nog niet op niveau van voor corona

Op 1 januari 2023 hadden ruim 11,5 miljoen mensen een Nederlands autorijbewijs, 0,7 procent meer dan een jaar eerder.

Artikelen

Jeugdhulp 2020

In deze rapportage presenteert het CBS de voorlopige cijfers over jeugdhulp in 2020.

Publicaties

Dashboard bevolking junior

Dashboard bevolking junior

Dashboards

Jeugdzorgjongeren naar reden einde, 2016 – 2020

Deze tabellen beschrijven per jaar het aantal jongeren met een beëindigd jeugdzorgtraject in jaar naar de reden van beëindiging van deze jeugdzorgtrajecten, 2016 – 2020.

Cijfers

Aantal jongeren per expertisecentrumregio jeugd, 2022

De tabel toont het aantal jongeren van 0 t/m 22 jaar in de acht expertisecentrumregio’s voor complexe jeugdhulp in 2022.

Cijfers

Jeugdzorgjongeren naar reden einde, 2022

Deze tabel beschrijft het aantal jongeren met een beëindigd jeugdzorgtraject in 2022 naar de reden van beëindiging van deze jeugdzorgtrajecten.

Cijfers

Meeste jongeren ervaren goede gezondheid

De overgrote meerderheid van de jongeren van 4 tot 25 jaar ervoer hun gezondheid in 2019-2020 als goed of zeer goed. Jongeren vanaf 12 jaar met overgewicht zijn wel minder vaak positief over hun...

Artikelen

Twee op de drie jonge vrouwen lastiggevallen op straat

Van de vrouwen van 12 tot 25 jaar zegt 67 procent in 2021 het afgelopen jaar weleens te zijn lastiggevallen op straat. Ze zijn nagefloten of nageroepen, en soms ook achternagelopen. Nafluiten ervaren...

Artikelen

Landelijke Jeugdmonitor: Leefsituatie jeugd en jeugdhulpgebruik

Op basis van de Landelijke Jeugdmonitor wordt de leefsituatie van jongeren enerzijds, het jeugdhulpgebruik anderzijds en de relatie daartussen beschreven, zowel landelijk als op gemeenteniveau. Dit...

Publicaties

Vooral jongeren emotioneel eenzaam in 2021

In 2021 voelde 11 procent van de 15-plussers zich sterk eenzaam, tegenover 9 procent in 2019 Alleenstaanden en alleenstaande ouders voelden zich het vaakst eenzaam. In 2021 gaven jongeren van 15 tot...

Artikelen

Vooral meer jongeren met bijstand in tweede kwartaal 2020

Eind juni 2020 telde Nederland 427 duizend personen tot de AOW-gerechtigde leeftijd met een algemene bijstandsuitkering. Dat zijn er bijna 2 duizend meer dan een jaar eerder en 12 duizend meer dan in...

Artikelen

Toelichting tabel “Uithuisplaatsingen onder gedupeerden toeslagenaffaire”

Antwoord op vragen n.a.v. de publicatie van de tabel “Uithuisplaatsingen onder gedupeerden toeslagenaffaire”

Overig

Jeugdbeleid gemeente Veenendaal, 2018

Cijfers over gebruik en uitstroom van jeugdhulp, naar kenmerken van jeugdigen en ouders, en levensgebeurtenissen, 2018

Cijfers

Statushouders volgen vaker mbo-opleiding en op steeds hoger niveau

Van de asielzoekers die in 2015 een verblijfsvergunning kregen, volgde 43 procent op 1 oktober 2019 onderwijs. De meesten zaten op het mbo

Artikelen

Steeds meer jongvolwassenen werken al bij verlaten ouderlijk huis

In 2019 werkte 66 procent van de jongvolwassenen bij het verlaten van het ouderlijk huis. In 2011 was dit nog 56 procent. Het aandeel dat nog naar school ging of studeerde nam juist af....

Artikelen

Stapelingsmonitor gemeenten Foodvalley, 2016

Gebruik van regelingen en voorzieningen door inwoners van de gemeenten van de Foodvalley, 2016

Cijfers

Opnieuw minder mensen in de bijstand

Eind juni 2022 ontvingen 401 duizend mensen tot de AOW-leeftijd een algemene bijstandsuitkering. Dit is het laagste aantal in negen jaar tijd. Ten opzichte van eind juni vorig jaar zijn er ruim 22...

Artikelen

Meer jongeren digitaal vaardig

Nederlandse jongeren van 12 tot 25 jaar zijn vaardiger geworden in het gebruik van internet, computers en software ten opzichte van 2015. Jongens en meisjes verschillen niet in digitale vaardigheden,...

Artikelen

Geluksgevoel bij jongvolwassenen afgenomen

In 2021 gaf 81% van de 18- tot 25-jarigen aan gelukkig te zijn, in 1997 was dit nog 91%. Zij vertonen hiermee de sterkste afname van geluk van alle leeftijdsgroepen. Gevraagd naar zingeving vindt het...

Artikelen

Jeugdzorgjongeren naar reden einde, 2020H1

Deze tabel beschrijft het aantal jongeren met een beëindigd jeugdzorgtraject in de eerste helft van 2020 naar de reden van beëindiging van deze jeugdzorgtrajecten.

Cijfers

Uithuisplaatsingen onder gedupeerden toeslagenaffaire

Samenloop jeugdbescherming en jeugdhulp met verblijf onder kinderen van gedupeerden kinderopvangtoeslagenaffaire, 2015-2020

Cijfers

Verhuizingen uithuisgeplaatste jongeren, 1e hj 2021

Vooronderzoek naar de bruikbaarheid van de BRP om verhuisbewegingen onder uithuisgeplaaste jongeren in het eerste halfjaar van 2021 in beeld te brengen.

Cijfers

Jeugdzorgjongeren naar reden einde, 2019

Deze tabel beschrijft het aantal jongeren met een beëindigd jeugdzorgtraject in 2019 naar de reden van beëindiging van deze jeugdzorgtrajecten.

Cijfers

Minder jongeren vrijwilliger in 2019

In 2019 waren minder Nederlandse jongeren van 12 tot 25 jaar actief als vrijwilliger dan in de jaren daarvoor. Meisjes doen vaker vrijwilligerswerk in de verzorging, jongens vaker bij een...

Artikelen