Welzijn en stress bij jongeren in coronatijd

Thumbnail thema bevolking
Welzijn en stress bij jongeren tussen de 12 en 25 jaar in coronatijd naar geslacht, leeftijd en onderwijsniveau.
In deze publicatie staat centraal hoe gelukkig en tevreden jongeren zijn en de mate waarin zij stress ervaren op verschillende terreinen. Daarbij is ook aandacht voor de invloed die de coronacrisis hierop heeft gehad. De bevindingen zijn gebaseerd op de CBS-enquête Belevingen die in 2021 geheel aan dit thema was gewijd. In totaal hebben 8.154 jongeren tussen de 12 en 25 jaar aan het onderzoek deelgenomen.