Auteur: Rianne Kloosterman, Math Akkermans, Maartje Tummers-van der Aa, Marleen Wingen, Carin Reep
Welzijn en stress bij jongeren in coronatijd

Bijlage D. Referenties

Arboportaal (2021). Werkdruk en burn-outklachten. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Den Haag.
Werkdruk en burn-outklachten | Arboportaal

 

Beuningen, J. van, K. van der Houwen en L. Moonen (2014). Measuring well-being. An analysis of different response scales. Discussion paper. Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/ Heerlen/ Bonaire.
Measuring well-being (websm.org)

 

Beuningen, J. van en S. de Witt (2016). Welzijn van jongeren: Geluk en tevredenheid met het leven onder jongeren van 12 tot 25 jaar. Bevolkingstrends, 2016|7. Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/ Heerlen/ Bonaire.
Welzijn van jongeren: geluk en tevredenheid met het leven onder jongeren van 12 tot 25 jaar (cbs.nl)

 

Beuningen, J. van en R. Kloosterman (2011). Subjectief welzijn: welke factoren spelen een rol? Bevolkingstrends. Centraal Bureau voor de Statistiek: Den Haag/ Heerlen/ Bonaire.
Subjectief welzijn: welke factoren spelen een rol? (cbs.nl)

 

Beuningen, J. van en R. Kloosterman (2018). Opvattingen over sociale media. Statistische Trends. Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/ Heerlen/ Bonaire.
Opvattingen over sociale media (cbs.nl)

 

Beuningen, J. van en L. Moonen (2019). Trends in geluk en tevredenheid. Statistische Trends. Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/ Heerlen/ Bonaire.
Trends in geluk en tevredenheid (cbs.nl)

 

Bierings, H. en M. Mol (2012). Burn-out: de rol van werk en zorg. Sociaaleconomische trends.  Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/ Heerlen/ Bonaire.
Burn-out: de rol van werk en zorg - PDF Free Download (docplayer.nl)

 

CBS (2015). Welzijn in Nederland. Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/ Heerlen/ Bonaire.
Welzijn in Nederland (cbs.nl)

 

CBS (2021a). Belevingen. Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/ Heerlen/ Bonaire.
Belevingen (cbs.nl)

 

CBS (2021b). Jeugdmonitor 2021. Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/ Heerlen/ Bonaire.
Jaarrapport 2021 Landelijke Jeugdmonitor (cbs.nl)

 

CBS StatLine (2021a). Welzijn; gelukkig en tevreden, persoonskenmerken vanaf 1997. Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/ Heerlen/ Bonaire.
StatLine - Welzijn; gelukkig en tevreden, persoonskenmerken vanaf 1997 (cbs.nl)

 

CBS StatLine (2021b). Welzijn; kerncijfers persoonskenmerken. Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/ Heerlen/ Bonaire.
StatLine - Welzijn; kerncijfers, persoonskenmerken (cbs.nl)

 

CBS StatLine (2021c). Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) werknemers; geslacht en leeftijd. Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/ Heerlen/ Bonaire.
StatLine - Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) werknemers; geslacht en leeftijd (cbs.nl)

 

CBS StatLine (2021d). Gezondheid en zorggebruik; persoonskenmerken. Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/ Heerlen/ Bonaire.
StatLine - Gezondheid en zorggebruik; persoonskenmerken (cbs.nl)

 

CPB (2016). Kansrijk onderwijsbeleid. Centraal Planbureau, Den Haag.
CPB-Boek-25-Kansrijk-Onderwijsbeleid.pdf

 

Diener, E., E. Suh, R. Lucas en H. Smith (1999). Subjective well-being: three decades of progress. Psychological Bulletin, 125 (2), 276–302.
(PDF) Subjective Well-Being: Three Decades of Progress (researchgate.net)

 

Dijkstra, P. (2018). Sociale psychologie. Inzicht in sociale relaties en het psychologisch functioneren van mensen. Textcetera, Den Haag.
Sociale psychologie_2edruk.indd (boomhogeronderwijs.nl)

 

Doornwaard, S., M. Peeters, M. Leijerzapf, J. de Haas, A. Efat en M. Kleinjan (2021). Mentaal kapitaal. Welke factoren spelen een rol bij ongezonde stress, prestatiedruk, schoolverzuim/thuiszitten en schooluitval? Regionale Kenniswerkplaats Jeugd en Gezin Centraal: Utrecht.
Mentaal kapitaal. Welke factoren spelen een rol bij ongezonde stress, prestatiedruk, schoolverzuim/thuiszitten en schooluitval? (jeugdengezincentraal.nl)

 

Dopmeijer, J., N. Gubbels, R. Kappe, R. Bovens, J. de Jonge, C. van der Heijde, P. Vonk en R. Wiers (2018). Actieplan studentenwelzijn. Netwerk studentenwelzijn.
Actieplan Studentenwelzijn (ecio.nl)

 

EenVandaag (2014). Onderzoek: veel jongeren stress over school of studie.
Onderzoek: Veel jongeren stressen over school of studie - EenVandaag (avrotros.nl)

 

I&O Research (2020). Veel jongeren voelen zich nu slechter dan voor coronacrisis. I&O Research, Amsterdam / Enschede.
Veel jongeren voelen zich nu slechter dan voor coronacrisis - I&O Research (ioresearch.nl)

 

Jansen, T., E. Bolt, M. Hooiveld, J. Hendriksen en J. Korevaar (2021). 20-24 jarigen in tweede lockdown vaker naar de huisarts met depressieve gevoelens en angst. NIVEL: Utrecht.
20-24 jarigen in tweede lockdown vaker naar de huisarts met depressieve gevoelens en angst. | Nivel

 

Kleinjan, M., I. Pieper, G. Stevens, N. van de Klundert, M. Rombouts, M. Boer en J. Lammers (2020). Geluk onder druk. Onderzoek naar het mentaal welbevinden van jongeren in Nederland. Trimbos-instituut, Stichting Alexander en Universiteit Utrecht.
Trimbos.nl | AF1785: Geluk onder druk

 

Klerk, M. de, M. Olsthoorn, I. Plaisier, J. Schaper en F. Wagemans (2021). Een jaar met corona. Ontwikkelingen in de maatschappelijke gevolgen van corona. Sociaal en Cultureel Planbureau: Den Haag.
Een jaar met corona | Publicatie | Sociaal en Cultureel Planbureau (scp.nl)

 

Kloosterman, R. en J. van Beuningen (2015). Jongeren over sociale media. Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/ Heerlen/ Bonaire.
Jongeren over sociale media (cbs.nl)

 

Lyubomirsky, S., L. King en E. Diener (2005). The benefits of frequent positive affect: Does happiness lead to success? Psychological Bulletin, 131, 803-855.
bul-1316803.pdf (apa.org)

 

NJi (2021). Effect van corona op jeugd, gezin en jeugdveld. Een literatuuroverzicht. Nederlands Jeugdinstituut, Utrecht.
Effect van corona op jeugd, gezin en jeugdveld | Nederlands Jeugdinstituut (nji.nl)
Onderzoek naar gevolgen van de coronatijd voor kinderen, jongeren en gezinnen | Nederlands Jeugdinstituut (nji.nl)

 

NOS (2021). Jongeren somberder door lockdown: ‘Mijn leven is saai en uitzichtloos’. NOS, Hilversum.
Jongeren somber door lockdown: 'Mijn leven is saai en uitzichtloos' | NOS

 

OpenUp (2020). Mentale gezondheid in de tweede Corona golf. OpenUp, Amsterdam.
onderzoek OpenUp.pdf (rtlnieuws.nl)

 

Reep, C. en C. Hupkens (2021). Ervaren impact corona op mentale gezondheid en leefstijl. Statistische Trends. Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/ Heerlen/ Bonaire.
Ervaren impact corona op mentale gezondheid en leefstijl (cbs.nl)
Ervaren impact coronacrisis op mentale gezondheid en leefstijl (cbs.nl)

 

RIVM (2018). Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018: Een gezond vooruitzicht. Synthese. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven.
Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018: Een gezond vooruitzicht. Synthese | RIVM

 

RIVM (2021). Welbevinden en leefstijl tijdens de coronacrisis. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven.
Welbevinden en leefstijl | RIVM

 

RIVM, Trimbos-instituut, GGD GHOR Nederland (2021). Monitor Mentale gezondheid en Middelengebruik Studenten hoger onderwijs. Deelrapport I – Mentale gezondheid van studenten in het hoger onderwijs.
Trimbos.nl | AF1955: Monitor Mentale gezondheid en Middelengebruik Studenten hoger onderwijs

 

Reoveme (2021). De stress van sociale vergelijking.
De stress van sociale vergelijking (reoveme.com)

 

Schoemaker, C., M. Kleinjan, W. van der Borg, M. Busch, M. Muntinga, J. Nuijen en C. Dedding (2019). Mentale gezondheid van jongeren: enkele cijfers en ervaringen. RIVM, Trimbos-instituut en Amsterdam UMC.
Mentale gezondheid van jongeren: enkele cijfers en ervaringen (rivm.nl)

 

Stevens, G, S. van Dorsselaer, M. Boer, S. de Roos, E. Duinhof, T. ter Bogt, R. van den Eijnden, L. Kuyper, D. Visser, W. Vollebergh en M. de Looze (2018). HBSC 2017; Gezondheid en welzijn van jongeren in Nederland. Universiteit Utrecht, Trimbos-instituut en Sociaal en Cultureel Planbureau.
HBSC 2017. Gezondheid en welzijn van jongeren in Nederland (uu.nl)

 

Werfhorst, H. van der (red.) (2015) Een kloof van alle tijden. Verschillen tussen lager en hoger opgeleiden in werk, cultuur en politiek. Amsterdam University Press, Amsterdam.
Een kloof van alle tijden - PDF Free Download (docplayer.nl)

 

WHO (2020). Spotlight and adolescent health and well-being. Findings from the 2017/2018 Health-Behaviour in School-Aged Children (HBSC) survey in Europe and Canada. International report, volume 1: key findings. WHO Regional Office for Europe: Copenhagen.
WHO/Europe | Spotlight on adolescent health and well-being