Monitor Kunstenaars en andere werkenden met een creatief beroep, 2021

Over deze publicatie

De Monitor Kunstenaars en andere werkenden met een creatief beroep 2021 is samengesteld naar aanleiding van een verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) om de arbeids- en inkomenspositie van kunstenaars en andere werkenden met een creatief beroep met actuele cijfers in kaart te brengen. Dit is een aanvulling op de tabellenset die eerder dit jaar is verschenen.

In de monitor worden personen die werkzaam zijn als kunstenaar vergeleken met andere werkenden met een creatief beroep, werkenden op het hoogste beroepsniveau en met de werkzame beroepsbevolking als geheel. De meest recente gegevens hebben betrekking op de periode 2017/2019. Ook is een vergelijking gemaakt met eerdere verslagperioden. De monitor is gebaseerd op gegevens uit de Enquête Beroepsbevolking (EBB) van het CBS en de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) en de Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) van CBS en TNO.