Monitor Kunstenaars en andere werkenden met een creatief beroep, 2021

Bijlage C. Bedrijfstakken binnen de creatieve industrie

Tabel Creatieve industrie