Monitor Kunstenaars en andere werkenden met een creatief beroep, 2021

2. Positie op de arbeidsmarkt

In de periode 2017/2019 vormden kunstenaars en werkenden met een overig creatief beroep respectievelijk 2 en 3 procent van de werkzame beroepsbevolking, dat was vergelijkbaar met eerdere verslagperioden. Er woonden relatief veel kunstenaars in Noord-Holland, vooral in de regio Amsterdam, en de provincie Utrecht. Het percentage kunstenaars was het grootst in de bedrijfstak cultuur, recreatie en overige diensten. Er werkten ook relatief veel kunstenaars in de bedrijfstakken informatie en communicatie en de zakelijke dienstverlening. Deze drie bedrijfstakken kenden ook relatief hoge percentages werkenden met een ander creatief beroep.

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op het aantal en percentage kunstenaars en andere werkenden met een creatief beroep binnen de werkzame beroepsbevolking. Verder wordt besproken in welke regio’s zij vooral wonen en in welke bedrijfstakken ze werken. De cijfers in dit hoofdstuk hebben betrekking op de werkzame beroepsbevolking als geheel (werknemers en zelfstandigen).

2.1 Werkzame beroepsbevolking

In 2017/2019 bestond de werkzame beroepsbevolking van 15 tot 75 jaar gemiddeld uit 8,8 miljoen mensen. In 2013/2015 kwam Nederland uit een economische crisis. De werkzame beroepsbevolking was toen kleiner: 8,3 miljoen. In 2010/2012 bestond de werkzame beroepsbevolking uit 8,4 miljoen mensen.

Van de werkenden in 2017/2019 werkten er 164 duizend als kunstenaar en 263 duizend in een ander creatief beroep. Zij vormden daarmee, net als in eerdere monitoren, respectievelijk 2 en 3 procent van de werkzame beroepsbevolking. Sinds 2010/2012 nam het aantal kunstenaars toe met 30 duizend en het aantal werkenden in andere creatieve beroepen met 34 duizend.

Kunstenaars werken op het hoogste beroepsniveau (niveau 4). Dat omvat beroepen waarin zeer complexe gespecialiseerde taken worden verricht, waarvoor een hoger of wetenschappelijk onderwijsniveau is vereist. Ook het grootste deel (64 procent) van de andere creatieve beroepen in deze monitor wordt op het hoogste beroepsniveau uitgeoefend. Zo was in 2017/2019 bijvoorbeeld 33 procent van hen specialist op het gebied van reclame en marketing en 12 procent journalist. Een kleiner deel had een lager beroepsniveau. Dit zijn bijvoorbeeld meubelmakers, radio- en tv-technici, fotografen en overige ambachtslieden. Van de totale werkzame beroepsbevolking werkte 31 procent op het hoogste beroepsniveau.

2.1.1 Beroepsbevolking
2010/2012 (x 1 000)2013/2015 (x 1 000)2017/2019 (x 1 000)2010/2012 (%)2013/2015 (%)2017/2019 (%)
Kunstenaars
Totaal 134 147 164 2 2 2
Beeldende beroepen 15 16 13 0 0 0
Ontwerpende beroepen 63 70 81 1 1 1
Uitvoerende beroepen 34 38 47 0 0 1
Schrijvers, vertalers en overige kunstenaarsberoepen 21 23 23 0 0 0
Overige creatieve beroepen
Totaal 229 232 263 3 3 3
Beroepsniveau 4 142 145 169 2 2 2
Beroepsniveau 1, 2, 3 87 86 94 1 1 1
Totale werkzame beroepsbevolking, beroepsniveau 42 3812 4902 761 28 30 31
Totale werkzame beroepsbevolking8 4238 2588 769 100 100 100
Bron: EBB.
 

2.2 Beroepsgroep

De beroepen die kunstenaars uitoefenen, zijn in deze monitor onderverdeeld in vier groepen. Binnen de groep ‘ontwerpende beroepen’ werken onder andere grafisch ontwerpers, multimedia-ontwerpers en architecten. Zij vormden in 2017/2019 met 81 duizend personen de grootste groep binnen de kunstenaarspopulatie. In 2010/2012 waren dit nog 63 duizend personen. Er waren in 2017/2019 47 duizend musici, zangers, componisten, dansers, regisseurs en acteurs die samen de groep ‘uitvoerende beroepen’ vormden (2010/2012: 34 duizend). Beeldend kunstenaars vormden met 13 duizend de kleinste groep. In 2010/2012 was deze groep 2 duizend groter. De groep van ‘schrijvers, vertalers en overige kunstenaarsberoepen’ omvat alle kunstenaars van wie het beroep niet onder een van de andere groepen valt. Deze groep bestond in 2017/2019 uit 23 duizend mensen, in 2010/2012 waren dit er 21 duizend.

2.2.1 Kunstenaars naar beroep
2010/2012 (x 1 000)2013/2015 (x 1 000)2017/2019 (x 1 000)2010/2012 (%)2013/2015 (%)2017/2019 (%)
Kunstenaars totaal134147164100100100
Beeldende beroepen - beeldend kunstenaars15161312118
Ontwerpende beroepen
Totaal637081474849
Grafisch ontwerpers en multimedia-ontwerpers303640222525
Architecten van gebouwen151519111111
Product- en kledingontwerpers141418101011
Landschapsarchitecten323222
Architecten, planologen, landmeetkundigen en ontwerpers210110
Uitvoerende beroepen
Totaal343847252629
Musici, zangers en componisten181819131312
Regisseurs en producenten voor film en theater e.d.1014208912
Acteurs556434
Dansers en choreografen111011
Schrijvers, vertalers en overige kunstenaarsberoepen
Totaal212323161614
Auteurs e.d.192019141412
Scheppende en uitvoerende kunstenaars niet elders geclassificeerd224122
Bron: EBB.

2.2.2 Andere werkenden met een creatief beroep
2010/2012 (x 1 000)2013/2015 (x 1 000)2017/2019 (x 1 000)2010/2012 (%)2013/2015 (%)2017/2019 (%)
Andere werkenden met een creatief beroep totaal229232263100100100
Beroepsniveau 4
Totaal142145169626364
Specialisten op het gebied van reclame en marketing626887272933
Journalisten272630121112
Stedenbouwkundigen en verkeersplanologen151517776
Vertalers, tolken en andere taalkundigen151314665
Beroepsniveau 1, 2, 3
Totaal878694383736
Meubelmakers e.d.151216656
Radio- en televisietechnici en audiovisueel technici101216456
Fotografen121313565
Chef-koks121113555
Bron: EBB.

Een groot deel van de andere werkenden met een creatief beroep was specialist op het gebied van reclame en marketing of journalist. Andere relatief grote groepen op het hoogste beroepsniveau waren stedenbouwkundigen en verkeersplanologen en vertalers, tolken en andere taalkundigen. Op een niveau lager waren dit meubelmakers, radio- en televisietechnici en audiovisueel technici, fotografen of chef-koks.

2.3 Regio

In 2017/2019 woonde 29 procent van alle kunstenaars in Noord-Holland, waarvan het grootste deel in COROP-gebied Groot-Amsterdam: 21 procent van de kunstenaars in Nederland woonde in Groot-Amsterdam. De kunstenaars waren net als in eerdere monitoren oververtegenwoordigd in Noord-Holland, want van de totale werkzame beroepsbevolking woonde 17 procent in deze provincie. Ook in de provincie Utrecht woonden relatief veel kunstenaars ten opzichte van het totale aantal werkenden (10 tegenover 8 procent).

Bij de andere creatieve beroepen was het beeld vergelijkbaar. Er woonden, vergeleken met de totale werkzame beroepsbevolking, relatief veel van hen in Noord-Holland (25 procent) en Utrecht (11 procent). De regionale verdeling van de andere creatieve beroepen bleef net als die van de kunstenaars nagenoeg hetzelfde in de perioden 2013/2015 en 2017/2019.

2.3.1 Kunstenaars en andere werkenden naar provincie1), 2010/2012
Kunstenaars (%)Anderen met een creatief beroep (%)Anderen met een creatief beroep - beroepsniveau 4 (%)Anderen met een creatief beroep - beroepsniveau 1, 2, 3 (%)Werkenden - beroepsniveau 4 (%)Totaal werkenden (%)
Nederland100100100100100100
Groningen233333
Friesland222333
Drenthe121223
Overijssel455456
Flevoland122222
Gelderland8109111011
Utrecht10910897
Noord-Holland282325211815
Zuid-Holland171818182019
Zeeland111112
Noord-Brabant101212141214
Limburg444556
Onbekend1010109109
Randstad555053474741
Bron: EBB.
1) Het betreft de regionale indeling voor het jaar 2020.

2.3.2 Kunstenaars en andere werkenden naar provincie1), 2013/2015
Kunstenaars (%)Anderen met een creatief beroep (%)Anderen met een creatief beroep - beroepsniveau 4 (%)Anderen met een creatief beroep - beroepsniveau 1, 2, 3 (%)Werkenden - beroepsniveau 4 (%)Totaal werkenden (%)
Nederland100100100100100100
Groningen333333
Friesland232434
Drenthe122223
Overijssel555667
Flevoland122322
Gelderland10109121212
Utrecht1011128108
Noord-Holland292527221917
Zuid-Holland212121202221
Zeeland122222
Noord-Brabant131211141415
Limburg354556
Onbekend000000
Randstad605760505146
Bron: EBB.
1) Het betreft de regionale indeling voor het jaar 2020.

2.3.3 Kunstenaars en andere werkenden naar provincie1), 2017/2019
Kunstenaars (%)Anderen met een creatief beroep (%)Anderen met een creatief beroep - beroepsniveau 4 (%)Anderen met een creatief beroep - beroepsniveau 1, 2, 3 (%)Werkenden - beroepsniveau 4 (%)Totaal werkenden (%)
Nederland100100100100100100
Groningen323233
Friesland222334
Drenthe121223
Overijssel555667
Flevoland122222
Gelderland9109121112
Utrecht1011139108
Noord-Holland292528212017
Zuid-Holland202121212221
Zeeland121222
Noord-Brabant141312141415
Limburg443556
Onbekend000000
Randstad595762515246
Bron: EBB.
1) Het betreft de regionale indeling voor het jaar 2020.

2.4 Bedrijfstak

In de periode 2017/2019 was 2 procent van de totale werkzame beroepsbevolking kunstenaar en 3 procent werkzaam in een ander creatief beroep. Het percentage kunstenaars was met 12 procent het grootst in de bedrijfstak cultuur, recreatie en overige diensten. Er werkten ook relatief veel kunstenaars in de bedrijfstakken informatie en communicatie (7 procent) en de zakelijke dienstverlening (5 procent). Deze drie bedrijfstakken kenden ook relatief hoge percentage werkenden in andere creatieve beroepen, met respectievelijk 9, 11 en 6 procent. De percentages kunstenaars en andere werkenden in creatieve beroepen zijn na 2010/2012 licht toegenomen in de informatie en communicatie.

Niet alle werkenden in de creatieve industrie waren kunstenaar of hadden een ander creatief beroep. Van de werkenden in de creatieve industrie in 2017/2019 was 19 procent kunstenaar (in de eerste werkkring) en 17 procent werkzaam in een ander creatief beroep. Dat was iets hoger dan in de vorige monitoren. Buiten de creatieve industrie was 1 procent van de werkenden kunstenaar en had 2 procent een ander creatief beroep.

2.4.1 Percentage kunstenaars en anderen met een creatief beroep binnen de werkzame beroepsbevolking
2010/20122010/20122013/20152013/20152017/20192017/2019
Kunstenaars (%)Anderen met een creatief beroep (%)Kunstenaars (%)Anderen met een creatief beroep (%)Kunstenaars (%)Anderen met een creatief beroep (%)
Alle bedrijfstakken232323
A Landbouw, bosbouw en visserij000011
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie131313
F Bouwnijverheid010101
G-I Handel, vervoer en horeca021212
J Informatie en communicatie68711711
K Financiële dienstverlening021202
L Verhuur en handel van onroerend goed012301
M-N Zakelijke dienstverlening465556
O-Q Overheid en zorg010101
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten119118129
Onbekend341222
Werkzaam in de creatieve industrie161618161917
Niet werkzaam in de creatieve industrie121212
Bron: EBB.