Zoekresultaten

13 resultaten voor keyword:arbeidspositie
13 resultaten voor keyword:arbeidspositie

De kenmerken van schoolverlaters en hun arbeidspositie vijf jaar later

Vijf jaar na het verlaten van het onderwijs is gekeken naar de arbeidspositie van (voortijdig) schoolverlaters. Wat zijn de kenmerken van de schoolverlaters uit studiejaar 2009/'10? En hebben ze vijf...

Publicaties

Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2020/’21

Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie in oktober 2020 van mbo-uitstromers uit studiejaar 2020/'21.

Cijfers

Werkzame Beroep Bevolking verbijzonderd naar diverse onderwerpen

Werkzame Beroep Bevolking verbijzonderd naar diverse onderwerpen, 2003 - 2019

Cijfers

Werkzame beroepsbevolking, 2019

Werkzame beroepsbevolking naar positie in de werkkring, geslacht en leeftijd in jaren

Cijfers

Lager opgeleide jongeren hebben minst stabiele loopbanen

Jongeren die beginnen op de arbeidsmarkt hebben een minder stabiele loopbaan naarmate ze lager zijn opgeleid. Lager opgeleide jongeren hebben vaker langdurig geen werk en maken minder vaak de...

Artikelen

SRG-uitstroom Fase 2, 2019

Tabellen over startende banen in 2019 vanuit algemene bijstand of NUG-positie, met/zonder re-integratie.

Cijfers

SRG-uitstroom Fase 1, 2020

Maatwerk over startende banen in de eerste helft van 2020 vanuit algemene bijstand of NUG-positie, met/zonder re-integratie.

Cijfers

Arbeidsdeelname, kerncijfers 2013-2021

Kwartaal- en jaarcijfers over kenmerken van de beroepsbevolking van 15 tot 75 jaar op basis van een nieuwe meetmethode, 2013-2021.

Cijfers

SRG-uitstroom Fase 2, 2020

Tabellen over startende banen in 2020 vanuit algemene bijstand of NUG-positie, met/zonder re-integratie.

Cijfers

SRG-uitstroom Fase 1, 2019

Maatwerk over startende banen in de eerste helft van 2019 vanuit algemene bijstand of NUG-positie, met/zonder re-integratie.

Cijfers

Inkomensontwikkeling van startende zelfstandigen

In dit artikel is de inkomens- en arbeidsmarktpositie onderzocht van de groep in 2013 gestarte zelfstandigen.

Publicaties

Belemmerd bij het verkrijgen van werk

De mate waarin niet-werkenden door ziekte een belemmering ervaren bij het verkrijgen van werk, beschreven naar persoonskenmerken en binding met de arbeidsmarkt.

Publicaties

Monitor Kunstenaars en andere werkenden met een creatief beroep, 2021

De Monitor Kunstenaars en andere werkenden met een creatief beroep 2021 brengt de arbeids- en inkomenspositie van kunstenaars en andere werkenden met een creatief beroep in kaart.

Publicaties