Monitor Kunstenaars en andere werkenden met een creatief beroep, 2021

Bijlage B. Kunstenaarsberoepen en andere creatieve beroepen

Kunstenaars en andere creatieve beroepen1)

Tabel Kunstenaarsberoepen