Monitor Kunstenaars en andere werkenden met een creatief beroep, 2021

Bijlage D. Toelichting bij de marges - EBB

De EBB is een steekproefonderzoek. Zoals in ieder steekproefonderzoek hebben de uitkomsten een onnauwkeurigheidsmarge. Onderstaande tabel geeft een globale raming van de 95 procent-betrouwbaarheidsmarges voor opgehoogde aantallen in de periode 2017/2019. Ter verduidelijking van het gebruik van de tabel volgt een getallenvoorbeeld.

Stel dat wordt waargenomen dat 75 duizend personen tot een bepaalde categorie behoren. Daarbij hoort - zoals blijkt uit de tabel - een marge van 3,0 duizend. De grenzen van het 95 procent- betrouwbaarheidsinterval liggen dan bij benadering bij 75 duizend - 3,0 duizend = 72,0 duizend en 75 duizend + 3,0 duizend = 78,0 duizend. Dit betekent dat de werkelijke waarde met een betrouwbaarheid van 95 procent ligt in het interval: 72,0 duizend - 78,0 duizend. In de tabel zijn de betrouwbaarheidsmarges voor diverse uitkomsten opgenomen.

95%-betrouwbaarheidsmarges EBB
Opgehoogde aantallenAbsolute margeRelatieve marge
x 1 000x 1 000%
10,334,3
20,524,3
50,815,3
101,110,9
151,38,9
201,57,7
301,96,3
502,44,8
753,04,0
1003,43,4
2004,82,4
3005,92,0
5007,51,5
7509,11,2
1 00010,41,0
2 00014,10,7
3 00016,50,5
5 00019,00,4
7 50019,30,3