De Nederlandse sporteconomie 2019

Referenties

CBS en HAN (2012a), De bijdrage van sport aan de Nederlandse economie. Den Haag: CBS.

 

CBS en HAN (2012b), Methodological Manual for a Sport Satellite Account. Den Haag: CBS.

 

CBS (2013), Sport in beeld, de bijdrage van sport aan de Nederlandse economie 2006, 2008 en 2010. Den Haag: CBS.

 

CBS (2019), De Nederlandse sporteconomie. De bijdrage van sport aan de Nederlandse economie in 2006-2015. Den Haag/Heerlen/Bonaire: CBS.

 

CBS (2019), Satellietrekening cultuur en media 2015. De bijdrage van cultuur en media aan de Nederlandse economie. Den Haag/Heerlen/Bonaire: CBS.

 

CBS (2021), Satellietrekening cultuur en media 2018. De bijdrage van cultuur en media aan de Nederlandse economie. Den Haag/Heerlen/Bonaire: CBS.

 

Inspectie van het Onderwijs (2014), Hoeveel uren lichamelijke opvoeding moeten worden gegeven op scholen voor voortgezet onderwijs?. Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

 

Marco van Berkel et al. (2008), Bewegingsonderwijs in het primair onderwijs. Zeist: Jan Luiting Fonds.