Satellietrekening cultuur en media 2015

Een eerste proeve van een satellietrekening cultuur en media waarin de bijdrage van cultuur en media aan de Nederlandse economie wordt beschreven.

Op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft het CBS een eerste satellietrekening cultuur en media samengesteld. In deze satellietrekening wordt voor het jaar 2015 de bijdrage van cultuur en media aan de Nederlandse economie beschreven. Wat is het aandeel van cultuur en media in het bruto binnenlands product, de werkgelegenheid en de consumptie van huishoudens? Daarnaast wordt voor de cultuur- en mediasector zelf aangegeven wat de belangrijkste geproduceerde goederen en diensten zijn en welke bedrijfstakken hier een rol in spelen.

Omdat het hier een eerste proeve van een satellietrekening cultuur en media betreft wordt tevens uitgebreid ingegaan op de gehanteerde afbakening van cultuur en media en hoe een satellietrekening precies tot stand komt.