De Nederlandse sporteconomie

Omslag publicatie De Nederlandse sporteconomie
Het CBS stelt periodiek een satellietrekening sport samen. In deze publicatie is de bijdrage van sport aan de Nederlandse economie voor de periode 2006-2015 beschreven.
Op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt het CBS periodiek een zogenaamde satellietrekening sport samen. In deze satellietrekening wordt voor het jaar 2015 de bijdrage van sport aan de Nederlandse economie beschreven. Wat is aandeel van sport in het bruto binnenlands product, de werkgelegenheid en de consumptie van huishoudens? Daarnaast wordt voor de sportsector zelf aangegeven wat de belangrijkste geproduceerde goederen en diensten zijn en welke bedrijfstakken hierbij een rol spelen.

De uitkomsten voor 2015 worden hierbij vergeleken met de uitkomsten van eerdere satellietrekeningen sport zoals die voor de jaren 2006, 2008, 2010 en 2012 zijn samengesteld.