Zoekresultaten

884 resultaten voor keyword:macro-economie
884 resultaten voor keyword:macro-economie

Pagina 1 van 36

Economisch beeld verslechtert opnieuw

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS was in februari negatiever dan in januari.

Artikelen

Investeringsradar

Met de Investeringsradar kan de ontwikkelingen van de bedrijfsinvesteringen geanalyseerd worden.

Dashboards

Faillissementen; bedrijven en instellingen, SBI 2008

Uitgesproken faillissementen Type gefailleerde en bedrijfsactiviteiten

Cijfers

CBS brengt actuele economische ontwikkelingen per regio in beeld

Hoeveel bedrijven hebben zich in de afgelopen periode gevestigd in Noord-Limburg?

Artikelen

De invloed van gestegen energiekosten op het bedrijfsleven

Dit artikel analyseert de invloed van gestegen energiekosten van de afgelopen jaren op het bedrijfsleven. Vier bedrijfstakken worden uitgelicht. Er wordt gekeken naar de energielasten, maar ook naar...

Publicaties

Economisch beeld verslechtert verder

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS was in januari negatiever dan in december.

Artikelen

Bestaande koopwoningen; verkoopprijzen prijsindex 2015=100, regio

Prijsindex koopwoningen, prijsindex 2015=100, prijsontwikkeling Verkochte koopwoningen gemiddelde verkoopprijs

Cijfers

Economisch beeld verslechtert in december

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS was in december opnieuw negatiever.

Artikelen

Minder winst niet-financiële bedrijven in 3e kwartaal 2023

De brutowinst voor belasting van niet-financiële bedrijven kwam in het derde kwartaal van 2023 uit op 91,2 miljard euro. Dat is circa 0,4 miljard euro minder dan in het derde kwartaal van 2022.

Artikelen

Financiële balansen en transacties; sectoren, nationale rekeningen

Financiële balansen en transacties van institutionele sectoren Sectoren, balansstanden en transacties, vorderingen of schulden

Cijfers

Lopende transacties; sectoren, nationale rekeningen

Lopende transacties en saldi van institutionele sectoren Middelen, bestedingen en sectoren

Cijfers

Kerngegevens sectoren; nationale rekeningen

Kerncijfers van institutionele sectoren De belangrijkste informatie over de institutionele sectoren en buitenland

Cijfers

Economische groei; bedrijfstak en regio, nationale rekeningen

Bbp volumemutaties en Bruto toegevoegde waarde volumemutaties regionaal Bruto toegevoegde waarde volumemutaties naar SBI 2008; Regio's

Cijfers

ICT, kennis en economie 2023

ICT, kennis en economie 2023 schetst een breed beeld van de Nederlandse kenniseconomie. Naast veel cijfers over ICT, komen ook innovatie en R&D uitgebreid aan bod.

Publicaties

Economisch beeld verslechtert verder in november

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS was in november opnieuw negatiever.

Artikelen

Veranderingen in de consumptie van huishoudens sinds 2015

Dit artikel bespreekt het verloop van de consumptie van huishoudens in Nederland tussen 2015 en 2023. De consumptie van goederen en diensten wordt beschouwd. Ook wordt de versnelde opkomst van het...

Publicaties

Zelfstandigen; inkomen, vermogen, kenmerken

Inkomen en vermogen van zelfstandigen Type zelfstandige, bedrijfstak, kenmerken van zelfstandigen

Cijfers

Vermogen van huishoudens; huishoudenskenmerken, vermogensbestanddelen

Totaal, gemiddeld en mediaan vermogen van huishoudens huishoudkenmerken en vermogensbestanddelen

Cijfers

Economisch beeld verslechtert verder in oktober

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS was in oktober opnieuw negatiever.

Artikelen

Economisch beeld verslechtert verder in september

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS was in september opnieuw negatiever.

Artikelen

Groeirekeningen; nationale rekeningen

Productiviteit: kapitaal, arbeid, multifactorproductiviteit Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008)

Cijfers

Arbeidsproductiviteit verder toegenomen in 2022

De arbeidsproductiviteit van de commerciële sector is in 2022 met 1,0 procent toegenomen ten opzichte van 2021. Een jaar eerder steeg de arbeidsproductiviteit nog met 4,3 procent.

Artikelen

Caribisch Nederland; bruto binnenlands product (bbp)

Bbp, Caribisch Nederland Bonaire, Saba, St Eustatius

Cijfers
Cijfers

De Nederlandse bouwnijverheid in onzekere tijden, 2019-2023

De toegevoegde waarde van de bouw is tussen 2019 en 2022 gegroeid, maar wel minder sterk dan in de periode daaraan voorafgaand. Binnen de bouw behaalde de gespecialiseerde bouw in 2022 de sterkste...

Publicaties