De Nederlandse sporteconomie 2019

De bijdrage van sport aan de Nederlandse economie 2006-2019

Over deze publicatie

Op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het CBS een nieuwe editie van de satellietrekening sport samengesteld. Deze satellietrekening beschrijft de bijdrage van sport aan de Nederlandse economie (bbp, werkgelegenheid, consumptie e.d.) voor de periode 2006-2019. Daarnaast schetst het een beeld van de belangrijkste sportgoederen en -diensten én bedrijfstakken binnen de sporteconomie zelf. De publicatie schetst op hoofdlijnen een beeld van de ontwikkeling van de sporteconomie versus de gehele economie voor de periode 2006-2019. Aangevuld met een wat gedetailleerder beeld van de ontwikkelingen binnen de sporteconomie zelf voor de jaren 2015 en 2019.