Auteur: John Bechholz, Robert de Vries

Beroep salarisadministrateurs 2021

Rapport ten behoeve van het Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting (NIRPA)

Over deze publicatie

In mei 2022 heeft het Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting (NIRPA) het CBS gevraagd cijfers samen te stellen over personen die werkzaam zijn in het beroep van salarisadministrateur. Dit rapport geeft hiervan verslag voor het jaar 2021. Hierin zijn het geslacht, leeftijd, arbeidsduur, positie in de werkkring, bedrijfstak, onderwijsniveau en -richting opgenomen.