Beroep salarisadministrateurs 2021

5. Tabel 3a en b en figuur 3: salarisadministrateurs naar arbeidsduur

Tabel 3a. Beroepsgroep salarisadministrateurs naar arbeidsuren, 2021
x 1 000%
deeltijd1265,8
voltijd634,2
Totaal 19100

Tabel 3b. Beroepsgroep salarisadministrateurs naar gemiddeld aantal arbeidsuren, 2021
uren
30,5

Figuur 3 Deeltijders en voltijders in de beroepsgroep salarisadministrateurs, 2021
arbeidsduurBeroepsgroep salarisadministrateurs
deeltijd65,8
voltijd34,2