Zoekresultaten

18 resultaten voor keyword:beroepsklasse
18 resultaten voor keyword:beroepsklasse

Instroom en beroepwisselaars vanuit andere beroepen

Instroom in pedagogische beroepen vanuit andere beroepsklassen en beroepswisselaars, 2017

Cijfers

Meeste ongewenst gedrag in zorg- en welzijnsberoepen

Werknemers met een beroep in zorg of welzijn ervaren het vaakst ongewenst gedrag op het werk door externen, zoals klanten of patiënten (52%).1 op de 5 werknemers ervaart intimidatie op werk,...

Artikelen

Meer hoogopgeleiden in alle beroepsklassen

Het aandeel hoogopgeleide werkenden in een aantal beroepsklassen is de laatste jaren toegenomen

Artikelen

Vooral vrouwen zijn meer gaan thuiswerken

In 2017 werkten ruim 3 miljoen Nederlanders gewoonlijk of incidenteel thuis, bijna 37 procent van alle werkenden

Artikelen

Ruim helft zzp’ers ziet vraag tijdens coronacrisis afnemen

Begin 2021 geeft ruim de helft van de zelfstandig ondernemers zonder personeel aan dat de vraag naar hun producten en diensten is afgenomen tijdens de coronacrisis. Het percentage dat de financiële...

Artikelen

Beroep salarisadministrateurs 2021

Dit rapport bevat personen die werkzaam zijn in het beroep van salarisadministrateur voor het jaar 2021. Hierin zijn het geslacht, leeftijd, arbeidsduur, positie in de werkkring, bedrijfstak,...

Publicaties

Werkzame beroepsbevolking naar regio en beroep

Definitieve cijfers over de uitsplitsing van de werkzame beroepsbevolking naar beroepsklasse, voor diverse regionale indelingen, 2015-2020

Cijfers

Gross Hourly and Annual Wage of Occupations

De tabellenset bevat gegevens over de gemiddelde bruto jaarlonen en bruto uurlonen van banen in Nederland in 2002. Uitkomsten zijn uitgesplitst naar beroepsklasse en naar beroepgroep.

Cijfers

Meer mensen wisselden van beroep in 2021

Het aantal mensen dat wisselde van beroep is in 2021 licht gestegen, na een aanzienlijke daling in 2020. Daarnaast piekte in 2020 het aandeel mensen dat zonder werk raakte, waarna dit in 2021 weer...

Artikelen

ICT’ers werken vaakst vanuit huis tijdens coronacrisis

Werknemers met een ICT-beroep werkten in het tweede kwartaal van 2020 het vaakst (deels) vanuit huis. Vooral werknemers van het hoogste beroepsniveau doen hun werk of een deel daarvan thuis.

Artikelen

Daling aantal flexwerknemers afgevlakt na begin coronacrisis

In het eerste kwartaal van 2021 waren er 1,7 miljoen werknemers met een flexibele arbeidsrelatie, 122 duizend minder dan een jaar eerder. Na het ingaan van de coronamaatregelen daalde het aantal...

Artikelen

300 duizend werkende 65-plussers in 2020

Er zijn steeds meer mensen van 65 jaar of ouder met betaald werk. In 2020 waren het er 300 duizend, 3,3 procent van alle werkenden. De toename heeft twee oorzaken: door de vergrijzing neemt het...

Artikelen

Steeds minder werkenden willen langere arbeidsduur

Sinds begin 2015 is het aantal werkenden dat meer uren wil werken vrijwel voortdurend gedaald, behalve tijdens het begin van de coronacrisis in het tweede kwartaal van 2020. In het tweede kwartaal...

Artikelen

Totale groep deelnemers 20 t/m 64 jaar leven lang leren

Totale groep deelnemers 20 t/m 64 jaar leven lang leren

Cijfers

Beroep naar migratieachtergrond, 2019

Deze tabellenset bevat de beroepsklassen, beroepssegmenten en beroepsgroepen van werkenden in 2019, uitgesplitst naar migratieachtergrond.

Cijfers

Vooral jongeren wilden meer uren werken in 2021

In 2021 waren er 561 duizend deeltijdwerkers die direct beschikbaar waren om meer uren te werken. Deze onderbenutte deeltijdwerkers vormden 6 procent van de totale werkzame beroepsbevolking van 9,3...

Artikelen

In een jaar 150 duizend werkenden erbij

In het tweede kwartaal van 2021 waren er 150 duizend mensen meer aan het werk dan een jaar eerder. Er startten meer mensen met een betaalde baan dan er stopten. In hetzelfde kwartaal van vorig jaar...

Artikelen

Minder voltijds werkende zelfstandigen in laatste drie kwartalen 2020

Sinds de eerste lockdown vorig jaar is het aantal voltijds werkende zelfstandigen elk kwartaal van 2020 lager geweest dan in dezelfde kwartalen een jaar eerder. Vorig jaar werkten in het vierde...

Artikelen